INFORMACJA

Szczegółowe informację dotyczące spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Drogownictwa można uzyskać tutaj tutaj


WZORY DOKUMENTÓW

Wzory wniosków - Prawa Jazdy:
PJ-1 - Wydanie Profilu Kandydata na kierowcę, wymiana prawa jazdy, wydanie wtórnika prawa jazdy
PJ-2 - Wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
PJ-3 - Zgoda rodzica/opiekuna
PJ-4 - Pełnomocnictwo
PJ-O Oświadczenie dotyczące prawa jazdy

Wzory wniosków - Rejestracja Pojazdów:
R-1 - Rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu
R-2 - Wymiana dowodu rejestracyjnego, wtórniki (tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepki na szybę, itp.), odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, wydanie dodatkowej tablicy do oznaczania bagażnika, itp.
R-3 - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
R-4 - Pełnomocnictwo
R-5 - Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, przedłużenie czasowego wycofania, przywrócenie do ruchu
R-6 - Wniosek o nadanie i wybicie numeru podwozia/nadwozia, wykonanie tabliczki zastępczej
R-7 - Wniosek o wydanie zaświadczenia
R-8 - Wniosek o dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnego