PODGLĄD KOLEJKI

Kolejka Aktualny numer Liczba oczekujących Czynne stanowiska Liczba obsłużonych osób
Informacja- rejestracja pojazdu
M001
0
6
1
Informacja- prawa jazdy
0
4
0
Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego
D010
2
1
10
Skierowanie na kontrolny egzamin
0
1
0
Wymiana prawa jazdy
0
3
0
Zatrzymanie, cofnięcie i przywrócenie uprawnień
0
1
0
Opłata za prawo jazdy
0
3
0
Odbiór prawa jazdy
0
3
0
Profil kandydata na Kierowcę
P001
0
3
0
Zwrot zatrzymanego dowodu
0
6
0
Adnotacje
2
6
0
Wyrejestrowanie
1
6
0
Wtórnik
0
6
0
Wymiana dowodu rejestracyjnego
3
6
0
Rejestracja Pojazdu
R004
13
6
4
Zgłoszenie zbycia pojazdu
R002
2
6
1