PODGLĄD KOLEJKI

Kolejka Aktualny numer Liczba oczekujących Czynne stanowiska Liczba obsłużonych osób
Informacja- rejestracja pojazdu
0
0
0
Informacja- prawa jazdy
0
0
0
Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego
0
0
0
Skierowanie na kontrolny egzamin
0
0
0
Wymiana prawa jazdy
0
0
0
Zatrzymanie, cofnięcie i przywrócenie uprawnień
0
0
0
Opłata za prawo jazdy
0
0
0
Odbiór prawa jazdy
0
0
0
Profil kandydata na Kierowcę
0
0
0
Zwrot zatrzymanego dowodu
0
0
0
Adnotacje
0
0
0
Wyrejestrowanie
0
0
0
Wtórnik
0
0
0
Wymiana dowodu rejestracyjnego
0
0
0
Rejestracja Pojazdu
0
0
0
Zgłoszenie zbycia pojazdu
0
0
0